Typy kurzů

 U nás si můžete vybrat z mnoha typů kurzů podle způsobu výuky či zaměření. Vyberte si ten svůj podle Vašich dispozic.

 

Podle způsobu výuky pro vás máme tyto typy kurzů:
1) Prezenční kurzy
2) Kombinované kurzy
3) Distanční kurzy
4)  Intenzivní víkendové kurzy
5) Jazyková permanentka Language Pass
6) Jazyková laboratoř
7) Jazykové pobyty v zahraničí


Dle zaměření si můžete vybírat z těchto kurzů:
1) Obecné kurzy
2) Kurzy Work and Business
3) Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky
4) Kurzy komunikace
5) Kurzy pro děti a teenagery
6) Kurzy pro seniory

Prezenční kurzy
Prezenční kurzy probíhají pravidelně po celou dobu kurzu pod vedením lektora. Jsou určeny pro jazykové úrovně A0 – úplný začátečník po C1 – velmi pokročilý.

Kombinované kurzy (Blended Learning)
V kombinovaných kurzech studujete online po celou dobu kurzu. Součástí kurzů je také 6 lekcí v jazykové laboratoři a 3 online konzultace s lektorem. Ke kombinovanému kurzu doporučujeme si dokoupit lekce komunikace, a to buď online, nebo s lektorem u nás ve škole.

Distanční kurzy
V distančních kurzech, jak již napovídá jejich název, studujete z pohodlí domova nebo kanceláře. Součástí distančního kurzu jsou online konzultace s naším lektorem. Studentům angličtiny nabízíme Group Discussions, kde si student vybere téma, čas a konkrétního lektora. Program Group Discussions vedou rodilí mluvčí z různých koutů světa a máte ideální příležitost popovídat si se studenty široké škály národností. Distanční kurzy jsou vhodné pro jazykovou úroveň A2 a výše.

Jazyková permanentka – Language Pass
S jazykovou permanentkou Language Pass máte jedinečnou možnost navštívit kurz nebo lekci dle Vašeho výběru. Sedí vám konkrétní téma nebo lektor? Kupte si balíček 5 nebo 10 lekcí a rezervujte si svou lekci u našich recepčních.

Jazyková laboratoř
Jazyková laboratoř představuje skvělý doplněk k prezenčnímu jazykovému studiu. V jazykové laboratoři trénujete především poslechové dovednosti a výslovnost. Svou lekci (45 minut) v jazykové laboratoři si můžete rezervovat od pondělí do pátku (o víkendu pouze v termínech intenzivních víkendových kurzů) 8.00 – 20.00.

Jazykové pobyty v zahraničí
U nás vám jazykový pobyt v zahraničí  vytvoříme dle vašich představ. Nabízíme tyto destinace: Anglie - Londýn, Cambridge, Malta, Florida a mnoho dalších.

Obecné kurzy
Obecné kurzy tvoří základ pro systematické jazykové studium. Výuka probíhá u kurzů prezenčních 1 x týdně po 90 minutách a u kurzů kombinovaných 1 x za 2 týdny po 90 minutách.
V kurzu používáme učebnici, která tvoří hlavní osnovu kurzu. Jedná se vždy o nejnovější výukový materiál kompatibilní s interaktivní tabulí a zajímavý svým obsahem.

Kurzy Work and Business
Kurzy Work and Business jsou zaměřené na pracovně-obchodní jazyk. Jsou tedy vhodné pro všechny studenty, kteří jazyk potřebují při svém zaměstnání nebo v podnikání. Kurzy Work and business mohou navštěvovat i začátečníci.

Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky
Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky jsou určeny všem zájemcům o mezinárodní jazykový certifikát jako intenzivní příprava na danou jazykovou zkoušku. V těchto kurzech se dozvíte praktické tipy, naučíte se formát zkoušky a celkově si rozšíříte znalosti nezbytné pro úspěšné složení jazykové zkoušky. Organizujeme i přípravné kurzy na maturitu z cizího jazyka pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol.
Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky nabízíme pro jazykové úrovně B1 a výše.

Kurzy komunikace
Kurzy komunikace jsou vynikajícím doplňkem k jakémukoliv kurzu z naší nabídky. V kurzech komunikace se naučíte pohotově reagovat, používat bez dlouhého přemýšlení běžné fráze ve správný čas, a navíc si rozšíříte slovní zásobu. Každá lekce je tematicky zaměřená.

Intenzivní víkendové kurzy
Intenzivní víkendové kurzy se konají každé 2-3 týdny. Probíhají v těchto časových variantách – pátek až neděle, sobota a neděle nebo pouze sobota.
V rámci intenzivního víkendového kurzu vás učí několik lektorů, kteří se střídají po dvouhodinových blocích.
Intenzivní víkendové kurzy jsou kombinací obecné angličtiny a pracovně-obchodního jazyka. Důraz klademe především na rozvíjení konverzačních a komunikačních dovedností.
Intenzivní víkendové kurzy jsou určeny i mimopražským zájemcům, kterým zajistíme ubytování v blízkosti naší školy.

A navíc – v našich kurzech se učíte jazyk přímo v terénu. Součástí víkendového programu jsou totiž exkurze, procházky Prahou s průvodcem, kulturní akce v cílovém jazyce a další společné akce v rámci sobotního večera, kdy opět komunikujete pouze v cizím jazyce.

Kurzy pro děti a teenagery
Naše kurzy pro děti a teenagery jsou určeny pro věkovou kategorii 6-17 let. Naším hlavním cílem je dětem a teenagerům ukázat, že cizí jazyk je nejen praktická dovednost, která se jim v budoucnosti bude hodit, ale i zábava a radost z komunikace v cizím jazyce se svým lektorem a ostatními spolužáky. Děti se v našich kurzech snažíme nenásilnou formou motivovat k jazykovému studiu.
Velmi nám pomáhá moderní vybavení školy v podobě interaktivních tabulí a jazykové laboratoře, a v neposlední řadě i tým skvělých lektorů, kteří práci s dětmi mají rádi.

Kurzy pro seniory 50+
Myslíme i na ty z Vás, kteří se rozhodli věnovat se studiu cizího jazyka z důvodů udržování se v psychické kondici, navázání sociálních kontaktů, cestování, nebo prostě proto, že chtějí pomalejším tempem oprášit své v minulosti nabyté jazykové znalosti.