Typy kurzů

 U nás si můžete vybrat z mnoha typů kurzů podle způsobu výuky či zaměření. Vyberte si ten svůj podle Vašich dispozic.

 

Máme pro Vás tyto typy kurzů:

Prezenční kurzy

Do prezenčních kurzů studenti docházeji k nám do školy. Nabízíme širokou škálu kurzů: obecné kurzy, kurzy komunikace, kurzy pracovně-obchodního jazyka, kurzy pro děti a teenagery, kurzy pro maminky s dětmi a kurzy pro seniory. Tyto kurzy jsou zároveň přípravnými kurzy k mezinárodní jazykové zkoušce LanguageCert (angličtina).

Obecné kurzy

Obecné kurzy nabízíme 1 x týdně. Doporučujeme kombinovat s kurzy konverzace nebo kurzy pracovně-obchodního jazyka, případně intenzivními víkendovými kurzy.

Kurzy komunikace
Kurzy komunikace jsou vynikajícím doplňkem k jakémukoliv kurzu z naší nabídky. V kurzech komunikace se naučíte pohotově reagovat, používat bez dlouhého přemýšlení běžné fráze ve správný čas, a navíc si rozšíříte slovní zásobu. Každá lekce je tematicky zaměřená.

Kurzy pracovně-obchodního jazyka (Work and Business)
Kurzy Work and Business jsou zaměřené na pracovně-obchodní jazyk. Jsou tedy vhodné pro všechny studenty, kteří jazyk potřebují při svém zaměstnání nebo v podnikání. Kurzy Work and business mohou navštěvovat i začátečníci.

Pomaturitní studium

Pomaturitní studim je jednoleté jazykové studium, které je určeno jak čerstvým maturantům, kteří chtějí strávit školní rok studiem jazyka a zachovat si status studenta, tak i studentům z řad veřejnosti, kteří mají zájem o velmi intenzivní studium jazyků v dopoledních hodinách. Pomaturitní studium nabízíme pro jazyky: angličtina, francouzština, ruština.

Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky
Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky jsou určeny všem zájemcům o mezinárodní jazykový certifikát jako intenzivní příprava na danou jazykovou zkoušku. V těchto kurzech se dozvíte praktické tipy, naučíte se formát zkoušky a celkově si rozšíříte znalosti nezbytné pro úspěšné složení jazykové zkoušky.
Speciální přípravné kurzy na jazykové zkoušky nabízíme pro jazykové úrovně A2 a vyšší.

Intenzivní víkendové kurzy
Intenzivní víkendové kurzy se konají každé 2 týdny. Probíhají v těchto časových variantách: sobota, neděle nebo sobota+neděle.
V rámci intenzivního víkendového kurzu vás učí několik lektorů, kteří se střídají po dvouhodinových blocích. Kombinace českých lektorů a rodilých mluvčích.
Intenzivní víkendové kurzy jsou kombinací obecné angličtiny a pracovně-obchodního jazyka. Důraz klademe především na rozvíjení konverzačních a komunikačních dovedností.
Intenzivní víkendové kurzy jsou určeny i mimopražským zájemcům, kterým zajistíme ubytování v blízkosti naší školy.

Součástí výuky je zadávání domácích úkolů prostřednictvím online pracovního sešitu, který Vaše úkoly hned opraví a dá Vám zpětnou vazbu.

Ostatní intenzivní kurzy

Nabízíme intenzivní týdenní kurzy (především v letním období červen až září a leden až březen), které si můžete libovolně protáhnout až na 12 týdnů intenzivního studia dle Vašich aktuálních časových možností. Novinkou jsou intenzivní kurzy japonštiny, které připravují na složení mezinárodní jazykové zkoušky úrovně N5 a N4 s možností vycestovat za prací a studiem do Japonska.

Kurzy pro maminky s dětmi

Pro maminky na mateřské dovolené jsme připravili dopolední blok plný angličtiny a příjemné atmosféry ve společnosti ostatních maminek. Vhodné pro všechny maminky (a tatínky), kteří si chtějí angličtinu zopakovat, zlepšti se v konverzaci a v neposlední řadě si aktivně odpočinout od každodenních starostí a radostí se svými ratolestmi.

Kurzy pro děti a teenagery
Naše kurzy pro děti a teenagery jsou určeny pro věkovou kategorii 6-17 let. Naším hlavním cílem je dětem a teenagerům ukázat, že cizí jazyk je nejen praktická dovednost, která se jim v budoucnosti bude hodit, ale i zábava a radost z komunikace v cizím jazyce se svým lektorem a ostatními spolužáky. Děti se v našich kurzech snažíme nenásilnou formou motivovat k jazykovému studiu.
Velmi nám pomáhá moderní vybavení školy v podobě interaktivních tabulí a jazykové laboratoře, a v neposlední řadě i tým skvělých lektorů, kteří práci s dětmi mají rádi.

Kurzy pro seniory 50+
Myslíme i na ty z Vás, kteří se rozhodli věnovat se studiu cizího jazyka z důvodů udržování se v psychické kondici, navázání sociálních kontaktů, cestování, nebo prostě proto, že chtějí pomalejším tempem oprášit své v minulosti nabyté jazykové znalosti.

 

Kombinované kurzy (Blended Learning)
V kombinovaných kurzech studujete online is lektorem po celou dobu kurzu. Ke kombinovanému kurzu doporučujeme si dokoupit lekce komunikace, a to buď online, nebo s lektorem u nás ve škole.

Distanční kurzy
V distančních kurzech, jak již napovídá jejich název, studujete z pohodlí domova nebo kanceláře. Součástí distančního kurzu jsou online konzultace s naším lektorem. Studentům angličtiny nabízíme Group Discussions, kde si student vybere téma, čas a konkrétního lektora. Program Group Discussions vedou rodilí mluvčí z různých koutů světa a máte ideální příležitost popovídat si se studenty široké škály národností. Distanční kurzy jsou vhodné pro jazykovou úroveň A2 a výše.

Jazykové pobyty v zahraničí
U nás vám jazykový pobyt v zahraničí  vytvoříme dle vašich představ. Nabízíme tyto destinace: Anglie - Londýn, Cambridge, Malta, Florida a mnoho dalších. Novinkou v naší nabídce zahraničních jazykových pobytů je pracovně-studijní pobyt v Japonsku (Tokio, Okinawa).